MOPED kl AM 146  
Teorikurs: kr. 1200.-
Trinn 2 kjøregård 3 timer: kr. 1165.-
Trinnvurdering trinn 2: kr.   950.-
Trinn 3, sikkerhetskurs i trafikk 4 timer: kr. 1385.-
Trinnvurdering trinn 3: kr.   950.-
Trinn 4, sikkerhetskurs på veg 4 timer: kr. 1385.-
Kjøretime enkeltvis: kr.   950.-
Kjøretime gruppe: kr.   365.-

 

 

Opplæring i kl AM 146 er tilpasset behovet hver enkelt har for øving. Dette gjør at det ikke er mulig å gi en totalpris for opplæringen. Opplæringen starter trinn 2 med 3 timer teori, deretter er det praktisk opplæring som innebærer grunnleggende kjøretøybehandling. Noe av denne opplæringen foregår i kjøregård og noe på veg med liten trafikk, gruppevis. Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime, dette for å se om eleven har nådd målet for dette trinnet. Denne timen kjøres enkeltvis. I trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk, i gruppe eller enkeltvis. Trinnet inneholder også et obligatorisk kurs, sikkerhetskurs i trafikk, dette er 4 timer hvorav minst 3 timer er praktisk kjøring. Det skal også gjennomføres en trinnvurderingstime på slutten av trinnet. Trinn 4 inneholder obligatorisk kurs, sikkerhetskurs på veg, målet med kurset er at eleven skal få den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre moped i samsvar med hovedmålet.

Førerprøven er en teoretisk prøve, som avlegges hos Statens vegvesen når opplæringen er avsluttet.