Personbil med tilhenger:  
Kjøretime:  kr. 1 000,-
Kurs i sikring og merking av last:  kr. 1 200,-
Leie av bil ved førerprøve:  kr. 2 400,-
Sikkerhetskurs på vei  kr. 3 000,-


Personbil og tilhenger.

Alle som har førerkort klasse B (personbil) kan kjøre motorvogn med ttv. (tillatt totalvekt) maks. 3 500 kg og tilhenger med ttv. maks. 750 kg.

Eks: ttv. bil: 3 500 kg og ttv. tilh. 750 kg er lovlig.

Alle som har førerkort klasse B kan også kjøre med tilhenger som har større ttv. enn 750 kg dersom ttv for hele vogntoget ikke overskrider 3 500 kg.

Eks: ttv. bil: 2 000 kg og tilh. ttv. 1 500 kg er lovlig.

Vær oppmerksom på de kjøretøytekniske begrensningene: Bilens vognkort gir opplysning om hvor tung tilhenger bilen er godkjent for å trekke - maks tilhengervekt med bremser / uten bremser og maks vogntogvekt.

Dersom samlet ttv. for hele vogntoget overskrider 3 500 kg og tilhenger har ttv. mer enn 750 kg, gjelder følgende: 

Tilhengerførerkort 

Klasse B kode 96: Minst 7 undervisningstimer obligatorisk opplæring, uten førerprøve:

Ttv. hele vogntoget maks. 4 250 kg.

Eks. ttv. bil: 2 450 kg og ttv. tilh. 1 800 kg er lovlig. 

Klasse BE: Minst 7 skoletimer obligatorisk opplæring og førerprøve:

Ttv. hele vogntoget maks. 7 000 kg.

Eks. ttv. bil: 3 500 kg og ttv. tilh. 3 500 kg er lovlig. 

For å kunne kjøre tilhenger med ttv. mer enn 3 500 kg, kreves klasse C1E (liten lastebil med tilhenger), selv om bilen er en klasse B bil.