Personbil klasse B:  
Teorikurs personbil: kr.  2 000.-
Kjøretime: kr.     830.-
Sikkerhetskurs bane 4t (ink. baneleie kr 1400,-):                              kr.  5 450.-
Sikkerhetskurs på veg 13 t (4 t teori, 9 t kjøring): kr. 10 835.-
Leie av bil ved førerprøve: kr.  2 400.-
-  
Lærebok: kr.     450.-
   
   

 

Opplæringen er delt i 4 trinn, mellom hvert trinn er det en obligatorisk trinnvurderingstime, dette for å sikre at mål på et tinn er nådd før en går videre på neste trinn. Dette legger vi stor vekt på for at du som elev skal være best mulig forbredt på nye oppgaver, og at du skal få best mulig utbytte av opplæringen.