TRAKTOR  
Lærebok: kr. 450.-
   
   
Teorikurs personbil / traktor: kr. 2 000.-
Kjøretime: kr.    875.-
Kurs i sikring og merking av last: kr.  1150 .-
Leie av traktor ved førerprøve: kr. 2 250.-